ADECUACIÓN DA PRAZA DO CRUCEIRO DE NOCEDO DO VAL (CASTRELO DO VAL)

Preténdese con esta actuación proceder á limpeza da parcela e a poner en valor o lugar para goce dos veciños, repectando en todo o caso a contorna no que se atopa.

Os traballos que se pretenden realizar terán como obxectivo a sustitución do estado ruinoso no que se atopa a parcela por unha contorna de uso para os veciños.

Para iso preténdese retirar parte do muro posterior existente, manténdoo e consolidándoo a unha altura de 1,80 m e evitando así posibles caídas e construír onde non existe na parte posterior e nas mesmas condicións que o existente un tramo de 5,40 m con pedra das mesmas ruínas para non modificar o aspecto xeral.

O pavimento da praza executarase en dous materiais, un deles adoquín de granito en todo o perímetro que delimitará a zona da praza co vial existente e pavimento de hormigón desactivado no resto. Colocarase como mobiliario urbano dous bancos de pedra pulída de, unha papeleira e tres alcorques para tres árbores.

Expediente: L19-19.20-09-0090

Promotor: Concello de Castrelo do Val

Concello e Lugar: Nocedo do Val - (Castrelo do Val)

Puntuación: 53

Orzamento aceptado: 17.649,27 €

Porcentaxe axuda: 79,50%

Contía axuda: 14.031,17 €

90 1