ADECUACIÓN DE PARQUE EN VILAMAIOR (VERÍN)

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

As obras a describir consisten na adecuación dun parque infantil existente na Plaza do Forno de Vilamaior, pertencente ao Concello de Verín, para mellorar as condicións de salubridade, accesibilidade e ornato de dito parque.

Os obxectivos previstos plantéxanse dende a necesidade de acondicionar a zona, mellorar e incrementar o aproveitamento cotidiá por parte dos veciños, mellorar o entorno existente cumprindo coa normativa, baixo mantemento e consumo enerxético e mellorar a seguridade de utilización polos usuarios do parque

Expediente: L20-19.20-09-0123

Promotor: Concello de Verín

Concello e Lugar: Vilamaior (Verín)

Puntuación: 40

Orzamento aceptado: 10.201,10 €

Porcentaxe axuda: 50 %

Contía axuda: 5.100,55  €

123