ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA AUMENTO DA ACTIVIDADE DE ALUGUER DA EMPRESA EN A GUDIÑA

Proxectos Produtivos

O obxeto deste proxecto é a adquisición de maquinaria para aumentar a actividade da empresa. Esta empresa a día de hoxe adícase ao aluguer de maquinaria para outras empresas e particulares, preténdese tamén a mellora na atención ao cliente e adecuar o seu funcionamento as novas tecnoloxias mediante a creación dunha páxina web.

Expediente: L17-19.20-09-0005

Promotor: ALQUIOR, S.L.

Concello e Lugar: A Gudiña

Puntuación: 65

Orzamento aceptado: 402.071,25 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía axuda: 200.000,00 €*
* (límite axudas LEADER 2014/2020)

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 7,64

Nº de UTAs totais a crear

Total: 3

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Desempregado >>55: 3

Monteval GDR9 Proxectos