Ampliación de Adega

Proxectos Produtivos

O proxecto refirese a ampliación da capacidade produtiva e de almacenamento de produto en proceso de produción e produto rematado. Este aumento de capacidade realizarase mediante a compra dun novo depósito dunha capacidade de 10.000 l. Pretendese aumentar a capacidade de produción en 24.000 l anuais, reducir os custes fixos e para rematar a intención de exportar a mercadoría ao extranxeiro.

Expediente: L18-19.20-09-0052

Promotor: BODEGAS TABÚ, S.L.

Concello e Lugar: O Rosal (Oimbra)

Puntuación: 46

Orzamento aceptado: 7.795,00 €

Porcentaxe axuda43%

Contía axuda: 3.351,85 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 1

Nº de UTAs totais a crear

Total: 1

052 Bodegas Tabú