Ampliación de equipamento deportivo en A Braña de Cabreiroá

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

As obras que vai levar a cabo o Concello de Verín na zona da deportiva da Braña de Cabreiroá, consistirán nunha ampliación do equipamento deportivo, para mellorar e completar as instalacións existentes. Os obxectivos previstos serían:

  1. Mellora do equipamento deportivo existente, facelo mais funcional e seguro.
  2. Instalación de equipamento deportivo de street workout.
  3. Crear unha infraestructura de lecer óptima, confortable e completa.

Expediente: L18-19.20-09-0055

Promotor: Concello de Verín

Concello e Lugar: Cabreiroá (Verín)

Puntuación: 37

Orzamento aceptado: 19.641,50 €

Porcentaxe axuda: 47%

Contía axuda: 9.231,51 €

Verin18 3