Ampliación de Nave para Almacén de Pedra

Proxectos Produtivos

Ampliación de nave para almacén de pedra, para permitir unha mellor distribución da maquinaria existente, un lugar adecuado para o almacenamento de materiais, materias primas, materiais en curso e materiais terminados, unha zona de embalaxe e almacenamento e a instalación de diversos sistemas para a manipulación e transporte do citados materiais.

Expediente: L17-19.20-09-0004

Promotor: GRAPIMAT PAZOS, SLU

Concello e Lugar: Pazos (Verín)

Puntuación: 48,54

Orzamento aceptado: 255.945,06 €

Porcentaxe axuda: 44,27%

Contía axuda: 113.306,88 €

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 8,54

Nº de UTAs totais a crear

Total: 1

004 Grapimat