AMPLIACION DE RESIDENCIA DE TERCERA EDAD MONTE BARRIO (Riós)

Proxectos Produtivos

Ampliación de residencia que actualmente conta con 40 prazas con habitacións dobres e sinxelas a 70 prazas.

A finalidade deste centro é mellorar a calidade de vida tanto da familia coidadora como da persoa maior, a través dunha intervención dirixida, por unha banda, a proporcionar unha atención integral á persoa maior dependente e, por outra, a ofrecer o necesario apoio á familia para posibilitar unha permanencia adecuada do maior na súa contorna habitual.

Expediente: L21-19.20-09-0154

Promotor:  Geriátricos Barrio Blanco, S.L.

Concello e Lugar: Riós

Puntuación: 65

Orzamento aceptado: 402.860,40 €

Porcentaxe axuda: 50 %

Contía axuda: 178.939,46€

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total:  17,60

Nº de UTAs totais a crear

Total:  5

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos e Mulleres: 5

154