ARRANXO CUBERTA DE FORNO DE CARRAXO EN LAZA

Proxectos Non Produtivos - Entidades Públicas

Este proxecto do Concello de Laza pretende a adecuación da cuberta do forno de Carraxo no Concello de Laza, o que permitirá por unha banda, que os veciños da citada localidade, e os do concello, dispoñan dun forno que poidan utilizar, e por outra, que permita dinamizar o turismo na propia localidade, ó contar esta con mellores infraestruturas.

Expediente: L23-19.20-09-0190

Promotor: Concello de Laza

Concello e Lugar: Carraxo (Laza)

Puntuación: 55

Orzamento aceptado: 13.473,35 €

Porcentaxe axuda: 82,5 %

Contía axuda: 11.115,51  €

190