AULA DIXITAL A GUDIÑA

Proxectos Non Produtivos - Entidades Públicas

O Concello de A Gudiña solicita nesta convocatoria a creación dunha "Aula dixital" na propia Gudiña.

Esta aula pretende romper ou eliminar a brecha dixital existente no medio rural, dándolle un acceso rápido e eficaz ás novas tecnoloxías a aquelas persoas que non teñan acceso a internet nos seus domicilios ou porque dito acceso non cumpre coas súas expectativas: lentitude, cólgase o sistema continuamente, etc.

Aula dirixida a todos os colectivos, e especialmente á terceira idade, e que se usará polos usuarios para cubrir as súas necesidades relacionadas co mundo virtual e tamén para poder ter un lugar no que impartir cursos de formación, charlas, reunións on line, videoconferencias, etc.

Expediente: L23-19.20-09-0175

Promotor: Concello de A Gudiña

Concello e Lugar: A Gudiña

Puntuación: 44

Orzamento aceptado: 11.948,27 €

Porcentaxe axuda: 66 %

Contía axuda: 7.885,86  €

175