CONSTRUCCIÓN DE TALLER AGRÍCOLA COS SERVIZOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO EN SAN CIBRAO (OIMBRA)

O promotor presenta un proxecto para a construción dun taller agrícola no chas rústico de San Cibrao. A actividade vai dirixida á creación dunha empresa que de servizos de reparación e mantemento de maquinaria agrícola (tractores forestais e fruteiros, empacadoras, cosechadoras, segadoras, vendimiadoras) de empresas e particulares.

Dentro do alcance do servizo que se proxecta ofrecer, inclúese a reparación e mantemento dentro das instalacións do taller (unha nave equipada coas ferramentas e mecanismos necesarios), así como proporcionar un servizo no exterior, asistindo as averías que se puidesen producir no monte ou as explotacións dos potenciais clientes.

Para poder realizar este segundo labor será necesario dispor dun furgón equipado. Ademais do posto do solicitante como autónomo, contratarase a unha persoa.

Expediente: L19-19.20-09-0089

Promotor: JAIME DIEGUEZ GALLEGO

Concello e Lugar: San Cibrao - (Oimbra)

Puntuación: 58

Orzamento aceptado: 175.994,97 €

Porcentaxe axuda: 49%

Contía axuda: 86.237,54 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: Nova Creación

Nº de UTAs totais a crear

Total: 2

Nº de UTAs a crear pertencentes a colectivos desfavorecidos

Mozos: 2

89 1