CONSTRUCIÓN PENSIÓN DE 1 ESTRELA EN CASTRELO DO VAL

Proxectos Produtivos

Construción de edificio destinado a Pensión de 1* para 6 habitacións, situado na parcela a continuación da bodega existente.

A construción é un edificio de planta baixa de forma rectangular coa que se cumpriría todo o proceso turístico da bodega, é decir, ofreceríase, bodega, restauración e aloxamento.

Ao ter esta nova oferta seu pack turístico ramifícase en dúas opcións: pack aloxamento con degustación de viños e pack celebración de eventos e aloxamento.

Expediente: L20-19.20-09-0133

Promotor: Franco Basalo S.L.

Concello e Lugar: Castrelo do Val

Puntuación: 57,07

Orzamento aceptado: 378.121,23 €

Porcentaxe axuda: 48,54 %

Contía axuda: 183.521,14 €

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 4,07

Nº de UTAs totais a crear

Total: 1

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos e Mulleres: 1

133