Construción Pista Skate Oímbra

Proxectos Non Produtivos – Entidades Púlicas

O Concello de Oímbra pretende a construción dunha pista de skate, destinada de maneira especial ao público máis novo do seus veciños.

Será necesario o acondicionamento do terreo, con desbroce e extendido de capa de grava, para logo executar as estructuras de formigón; soleira, muros, as dúas rampas que se proxectan coas suas varandas de aceiro nos podios das rampas e unha bancada.

Expediente: L18-19.20-09-0051

Promotor: Concello de Oímbra

Concello e Lugar: Oímbra

Puntuación: 39

Orzamento aceptado: 14.701,50 €

Porcentaxe axuda: 49%

Contía axuda: 7.203,74 €

Pista 3