Contratación

Contratación é a sección da páxina web do GDR Monteval no que se difunde a información relativa a contratación levada a cabo pola nosa entidade

Con este sitio web, dase cumprimento do que establece o artículo 63 da Lei 9/2017, de Contratos do sector Público, para garantir a transparencia e o acceso público á actividade contractual dun xeito claro, á cal o GDR está sometido como Poder Adxudicatario Non Administración Pública (PANAP).

A través da plataforma de contratación www.contratosdegalicia.gal pódese acceder á toda a información sobre os procesos administrativos de contratación do GDR Monteval.