CREACIÓN DE PARQUE INFANTIL E BIOSALUDABLE EN CHAGUAZOSO (A MEZQUITA)

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

O proxecto a realizar pola comunidade de montes de Chaguazoso, será a creación dun espazo de lecer na súa localidade de Chaguazoso. Este consistirá nun parque infantil e un parque biosaludable. O parque infantil está adicado aos nenos do pobo, así como os dos pobos veciños que non conten con espazo de lecer para os mais pequenos, cunha estimación que asistirán ao parque un promedio de 10 nenos ao día, destacando os fins de semana, festividades e vacaións de verán durante os cales a poboación no concello duplícase. Pola súa banda o parque biosaludable estará adicado principalmente aos maiores.

Expediente: L17-19.20-09-0021

Promotor: MONTES DE CHAGUAZOSO

Concello e Lugar: Chaguazoso (A Mezquita)

Puntuación: 43

Orzamento aceptado: 12.196,10 €

Porcentaxe axuda: 53%

Contía axuda: 6.463,93 €

 

GRD9 Monteval Proxectos