HUMANIZACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE RABAL E O SEU CONTORNO (OIMBRA)

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Proxecto encamiñado á mellora da dotación de uso público e da calidade de vida no medio rural. O centro social de Rabal (Oímbra) é empregado polos veciños para a realización de diversa actividades e coma espazo de xogos e lecer.

Pretendese levar a cabo una humanización do centro social de Rabal e do terreo no que se ergue, completar os equipamentos, empregando tecnoloxías limpas e respectuosas co contorno natural priorizando o emprego de enerxías renovables e a promoción da clasificación e reciclaxe de residuos, así coma a mellora do exterior ( multixogos, barbacoa, baldes de lixo...)

Expediente: L19-19.20-09-0088

Promotor: Concello de Oimbra

Concello e Lugar: Rabal - (Oimbra)

Puntuación: 44

Orzamento aceptado: 19.767,62 €

Porcentaxe axuda: 54%

Contía axuda: 10.674,51 €

88 1