INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA E VALORIZACIÓN DO CASTRO D’A CIDÁ DA SACEDA (CUALEDRO)

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Intento por parte do Concello de Cualedro con este proxecto de potenciar o desenvolvemento económico do concello é a da promoción dos seus valores ambientais, históricos e paisaxísticos singulares. Pretendese a valorización dun monumento histórico coma é o Catro.

É un proxecto centralizado na excavación de zonas do xacemento que ainda non foron exploradas e que atesouran seguramente unha grandísima importancia a hora de conecermos a historia do recinto, mais tamén no restauro das estructuras existentes e catalogación e planificación dos traballos futuros coa guía para as intervencións vindeiras. Pretendese a valorización dun monumento histórico cunhas características que nos permite contextualízalo no tempo, neste senso enendemos a paizaxe coma o resultado das actividades humáns sobre o medio natural.

Expediente: L17-19.20-09-0040

Promotor: CONCELLO DE CUALEDRO

Concello e Lugar: Saceda (Cualedro)

Puntuación: 55

Orzamento aceptado: 16.832,39 €

Porcentaxe axuda: 82,50%

Contía axuda: 13.886,72 €

 

L17-19.20-09-0040 Concello Cualedro