LIMPEZA E CONSOLIDACIÓN DE RUINA NA FINCA DOS BACALLANA E AMPLIACIÓN DA PRAZA DA PICOTA (LAZA)

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

O obxectivo principal por parte do Concello de Laza con este proxecto é a limpeza da propia finca e do seu entorno, asi como a consolidación do forno, o cual forma parte do patrimonio histórico-artístico da zona.

A finca dos Bacallana encontrase na actualidade nun estado de abandono, a consecuencia do paso do tempo e sen ningún tipo de mantemento, que fixo que proliferase o crecemento de vexetación dentro da propia finca, existe unha edificación que se corresponde a un forno, o cal está en estado de ruina. O forno tratase dunha pequena construcción dunha planta nun estado deficiente. Conservanse na actualidade os muros de mampostería con algunas partes derruidas. Non se conservan nin a cuberta nin as propias carpinterías en todo o seu interior.

Contemplase executar un muro de mampostería de 60 cm de altura, que irá dende o muro anterior ata a “finca das Bacallana”, bordeando a parcela existente entre ambos puntos, para o cal se habilitará un acceso de 1.5 m de ancho. Este muro tendrá unha lonxitude de 18 m. aproximadamente e irá tapado superiormente con lousas de granito.

Expediente: L17-19.20-09-0041

Promotor: CONCELLO DE LAZA

Concello e Lugar: Laza

Puntuación: 49

Orzamento aceptado: 14.892,35 €

Porcentaxe axuda: 73,50%

Contía axuda: 10.945,88 €

 

L17-19.20-09-0041-Concello-Laza