Máquina de Esterilización para Elaborado, Envasado dos Produtos

Proxectos Produtivos

Construción de nave para centralizar e unificar a oferta de servizos da empresa e incorporar á mesma unha nova actvidade como é a venda de productos e material de acopio necesario para explotacións hortícolas-agrícolas. Considerase unha nova liña de mercado para empresa, intentando diversificar ainda mais os seus servizos enmarcados no seu obxecto social.

Expediente: L18-19.20-09-0070

Promotor: AURIENSIS SELECTUM, S.L.

Concello e Lugar: A Trabe (Vilardebós)

Puntuación: 50

Orzamento aceptado: 9.691 €

Porcentaxe axuda: 45%

Contía axuda: 4.360,95 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 2

070 Auriensis