MODERNIZACIÓN PARA A MELLORA DA PRODUCCIÓN EN PAZOS (VERÍN)

Proxectos Produtivos

Incorporación dunha pequena e innovadora máquina que permite pulir cantos con gran calidade de acabado e unha forma áxul en pezas pequeñas, que coas máquinas existentes non o permiten.

Incorporación dun CNC para dar mellor calidade e rapidez a acabados de productos que xa realizan na empresa, mecanizar novas pezas, ampliando a gama de productos da empresa, así como poder deixar de facelo de forma manual.

Incorporación dunha máquina de corte cun software que permite programar todas as tarefas de corte dunha forma automática e un maior aproveitamento de materia prima no despiece. Tamén permite un mellor acabado de corte e empregar materiais novos que a día de hoxe a empresa non ten a capacidade para utilizar.

Cerramento de nave e portas, debido a que estas máquinas teñen unha gran sensibilidade e deben estar protexidas, ademáis que é necesario facer o cerramento para unha posterior recollida do po.

Expediente: L19-19.20-09-0091

Promotor: GRAPIMAT PAZOS, SLU

Concello e Lugar: Pazos (Verín)

Puntuación: 51

Orzamento aceptado: 195.000,00 €

Porcentaxe axuda: 45,50%

Contía axuda: 86.693,12 €

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 10

Nº de UTAs totais a crear

Total: 1

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos: 1

91