Sondaxes arqueolóxicas valorativas no Castelo Pequeño de Santigoso

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Realización de sondaxes arqueolóxicas, entendidas como aquelas remocións de terras complementaria da prospección encaminada a comprobar a existencia de restos arqueolóxicos ou a recoñecer a súa estratigrafía.

Abordar unha pequena actuación de posta en valor nun tramo de muralla, mediante o desentullado e a súa consolidación posterior co obxectivo de realizar a principal estructura defensiva do castro e difundir os seus valores monumentais entre vicenanza e visitantes.

Expediente: L18-19.20-09-0064

Promotor: Concello de A Mezquita

Concello e Lugar: Santigoso (A Mezquita)

Puntuación: 53

Orzamento aceptado: 15.500,00 €

Porcentaxe axuda: 79,50%

Contía axuda: 12.322,50 €

064 A Mezquita