Residencia para la Tercera Edad Val de Monterrei

Proxectos Produtivos

Rehabilitación dun antigo hotel para destinalo a residencia privada da terceira idade con capacidade de 60 prazas.

Ofrecerá os servizos e coidados mais avanzados, o que se consegue da unión entre as modernas instalacións, tal como prevee o proxecto e a esmerada selección do persoal que contará coa preparación e os coñecementos requiridos. Ofrécense 60 prazas para residentes validos e asistidos mantendo a óptima calidade nos servizos: Asistencia geriátrica, médico, ats, fisioterapia, animación socio cultural, barbaría, manicura e pedicura.

Web: http://www.valdemonterrei.gal/

Telefono: 988 418 279

Expediente: L17-19.20-09-0044

Promotor: RESIDENCIA VAL DE MONTERREI, S.L.

Concello e Lugar: Albarellos (Monterrei)

Puntuación: 65

Orzamento aceptado: 789.653,12 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía axuda: 200.000 €

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: Nova Creación

Nº de UTAs totais a crear

Total: 22

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos e Mulleres: 21

Resi 6