Proxectos correspondentes á primeira convocatoria 2017 con informe favorable

 

 

Presentamos, na lista seguinte, os proxectos presentados na primeira convocatoria que recibiron aceptación por parte de AGADER.

De 36 expedientes tramitados, 20 teñen unha valoración positiva, 10 foron desistencias e os restantes denegouselles a axuda.

Suman cerca de 3 millóns de euros en solicitudes, un 80% dos proxectos de carácter produtivo e un 20% non produtivo (público e privados).

Nº DE EXPEDIENTE PROMOTOR/A TIPO PROXECTO ORZAMENTO PRESENTADO
L17-19.20-09-0004 GRAPIMAT PAZOS, SLU PRODUTIVO 279.426,40
L17-19.20-09-0005 ALQUIOR, S.L. PRODUTIVO 488.079,21
L17-19.20-09-0006 ANGEL FERNANDEZ SANCHEZ PRODUTIVO 46.585,00
L17-19.20-09-0008 BODEGAS  TABÚ, S.L. PRODUTIVO 22.437,03
L17-19.20-09-0012 JOSE MARIA RODRIGUEZ ALONSO PRODUTIVO 543.893,90
L17-19.20-09-0014 JOSE MANUEL GONZALEZ PRIETO PRODUTIVO 437.066,35
L17-19.20-09-0017 CONSTRUCCIONES ROPÁN, S.L. PRODUTIVO 271.908,78
L17-19.20-09-0018 ASOC. MULLERES DE A MEZQUITA NON PRODUTIVO 27.225,00
L17-19.20-09-0019 CONCELLO DE OIMBRA NON PRODUTIVO 12.996,62
L17-19.20-09-0021 COMUNIDADE DE MONTES DE CHAGUAZOSO NON PRODUTIVO 15.193,06
L17-19.20-09-0022 COMUNIDADE DE MONTES DE TAMICELAS NON PRODUTIVO 75.677,20
L17-19.20-09-0023 COMUNIDADE DE MONTES DE CAMPOBECERROS NON PRODUTIVO 12.100,00
L17-19.20-09-0024 COMUNIDADE DE MONTES DE PEPIN NON PRODUTIVO 77.389,75
L17-19.20-09-0026 ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ PRODUTIVO 459.084,93
L17-19.20-09-0027 CONCELLO DE A GUDIÑA NON PRODUTIVO 9.000,00
L17-19.20-09-0029 CONCELLO DE VERIN NON PRODUTIVO 9.186,49
L17-19.20-09-0030 COMUNIDADE DE MONTES DE PEPIN NON PRODUTIVO 72.900,08
L17-19.20-09-0033 CONCELLO DE A MEZQUITA NON PRODUTIVO 9.000,00
L17-19.20-09-0035 CONCELLO DE O RIÓS NON PRODUTIVO 8.699,00
L17-19.20-09-0037 HORTOVERIN, S.L. PRODUTIVO 30.000,00
Orzamento total solicitado 2.907.848,80

Deja un comentario