Presentamos, na lista seguinte, os proxectos presentados na primeira convocatoria que recibiron aceptación por parte de AGADER.

De 36 expedientes tramitados, 20 teñen unha valoración positiva, 10 foron desistencias e os restantes denegouselles a axuda.

Suman cerca de 3 millóns de euros en solicitudes, un 80% dos proxectos de carácter produtivo e un 20% non produtivo (público e privados).

Nº DE EXPEDIENTE PROMOTOR/A TIPO PROXECTO ORZAMENTO PRESENTADO
L17-19.20-09-0004 GRAPIMAT PAZOS, SLU PRODUTIVO 279.426,40
L17-19.20-09-0005 ALQUIOR, S.L. PRODUTIVO 488.079,21
L17-19.20-09-0006 ANGEL FERNANDEZ SANCHEZ PRODUTIVO 46.585,00
L17-19.20-09-0008 BODEGAS  TABÚ, S.L. PRODUTIVO 22.437,03
L17-19.20-09-0012 JOSE MARIA RODRIGUEZ ALONSO PRODUTIVO 543.893,90
L17-19.20-09-0014 JOSE MANUEL GONZALEZ PRIETO PRODUTIVO 437.066,35
L17-19.20-09-0017 CONSTRUCCIONES ROPÁN, S.L. PRODUTIVO 271.908,78
L17-19.20-09-0018 ASOC. MULLERES DE A MEZQUITA NON PRODUTIVO 27.225,00
L17-19.20-09-0019 CONCELLO DE OIMBRA NON PRODUTIVO 12.996,62
L17-19.20-09-0021 COMUNIDADE DE MONTES DE CHAGUAZOSO NON PRODUTIVO 15.193,06
L17-19.20-09-0022 COMUNIDADE DE MONTES DE TAMICELAS NON PRODUTIVO 75.677,20
L17-19.20-09-0023 COMUNIDADE DE MONTES DE CAMPOBECERROS NON PRODUTIVO 12.100,00
L17-19.20-09-0024 COMUNIDADE DE MONTES DE PEPIN NON PRODUTIVO 77.389,75
L17-19.20-09-0026 ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ PRODUTIVO 459.084,93
L17-19.20-09-0027 CONCELLO DE A GUDIÑA NON PRODUTIVO 9.000,00
L17-19.20-09-0029 CONCELLO DE VERIN NON PRODUTIVO 9.186,49
L17-19.20-09-0030 COMUNIDADE DE MONTES DE PEPIN NON PRODUTIVO 72.900,08
L17-19.20-09-0033 CONCELLO DE A MEZQUITA NON PRODUTIVO 9.000,00
L17-19.20-09-0035 CONCELLO DE O RIÓS NON PRODUTIVO 8.699,00
L17-19.20-09-0037 HORTOVERIN, S.L. PRODUTIVO 30.000,00
Orzamento total solicitado 2.907.848,80

Deja un comentario