REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS PARA TURISMO RURAL DE LA CATEGORIA CASA ALDEA TIPO B (Monterrei)

Proxectos Produtivos

Mediante este proxecto o promotor pretende a rehabilitación de catro vivendas unifamiliares situadas na contorna do Castelo de Monterrei, o estado é de case ruína, as vivendas datan aproximadamente do ano 1800, tratarase dunha construción tradicional para ofrecer servizos de aloxamento de turismo rural mediante a creación de Casas de aldea tipo B.

Pretendese ofrecer un total de 4 novas vivendas, a distribución destes apartamentos será de planta baixa cun salón comedor e baño e planta primeira con dormitorios e baños, 3 apartamentos con 2 dormitorios e outro con 3 dormitorios.

Expediente: L21-19.20-09-0158

Promotor: Aurora Castro Cendón

Concello e Lugar: Monterrei

Puntuación: 72

Orzamento aceptado: 419.551,66 €

Porcentaxe axuda: 50 %

Contía axuda: 200.000€

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 0

Nº de UTAs totais a crear

Total: 2,5

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos e Mulleres: 2,5

158 1