Rehabilitación de Edificio como Forno Tradicional Comunal

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

O proxecto trátase da rehabilitación dun edificio existente no que se atopa un forno tradicional, a edificación conta cunha planta baixa a un voo onde se encontra o forno.

Na acualidade a edificación está bastante deteriorada polo paso do tempo, non podendo ser usada como forno, proxéctase unha rehabilitación do espazo de forno comunal existente, nunha planta sobre rasante, planta baixa para uso sociocultural xa que se trata de recuperar un elemento tradicional compartido por todos os veciños do núcleo rural de Cerdedelo.

Trátase de reconstruir o edifcio existetne de reducidas dimensións e que conta cun único espazo, mantendo todos os elementos existentes no edifcio.

Expediente: L18-19.20-09-0066

Promotor: CMVMC de Cerdedelo e o Pereiro

Concello e Lugar: Cerdedelo (Laza)

Puntuación: 55

Orzamento aceptado: 41.118,68 €

Porcentaxe axuda: 82,50%

Contía axuda: 33.922,91 €

Cerde 4