Rehabilitación de Muiño de Auga

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

O inmoble que se pretende rehabilitar trátase dun Muiño de Auga de construcción tradicional propio da arquitectura popular galega de gran interese patrimonial.

Considérase necesario por tanto levar a cabo a rehabilitación deste elemento e do seu entorno para evitar que o seu estado empeore e acabe derrubado. Cunha construcción que aparentemente se mantén en pé, pero cunha simple observación de cerca podemos ver múltiples deterioros (en cuberta, muros, vigas, carpintería, elementos propios do muiño…).

Coa rehabilitación proposta conseguese que o muiño, todos os componentes do mesmo e o seu entorno sexan renovados e acondicionados.

Expediente: L18-19.20-09-0071

Promotor: Asociación de Veciños de Pedroso

Concello e Lugar: O Pedroso (O Riós)

Puntuación: 54

Orzamento aceptado: 29.265,27 €

Porcentaxe axuda: 81%

Contía axuda: 23.704,87 €

Pedroso18 4