REHABILITACIÓN DO CHAN DA CAPELA DE SANTA MARTA EN LUCENZA (CUALEDRO)

Proxectos Non Produtivos - Entidades Privadas

 

A capela da Santa Marta está situada nun xacemento romano a 1,5 km ao sueste da aldea de Lucenza. Consta dun pequeno edificio de planta rectangular que no seu interior acolle unha lauda sepulcral do s. VI dedicada a un devoto de nome Vermudus, polo que se trataría dunha das probas máis antigas da presenza do cristianismo na zona.

Na capela e no seu entorno xa se levan feito algunhas actuacións para a súa rehabilitación: limpeza do entorno, sinalización, paneis informativos, retellado...

O máis urxente agora e retirar os restos do chan podrecido e carcomido para que se poida volver celebrar a misa e tamén para que a capela poida ser visitada polos turistas sen que represente un perigo o estado do chan. A continuación preténdese colocar un chan de

madeira de castiñeiro tratada e disposta de xeito que se facilite a accesibilidade. Permita unha boa conservación ante os problemas da a humidade e o caruncho da madeira e que sexa respectuoso co xacemento arqueolóxico sobre o que se asenta.

Expediente: L19-19.20-09-0109

Promotor: Asociación de Veciños de Lucenza

Concello e Lugar: Lucenza - (Cualedro)

Puntuación: 54

Orzamento aceptado: 3.600,00 €

Porcentaxe axuda: 81%

Contía axuda: 2.916,00 €

Lucenza19 9