REHABILITACIÓN DA FONTE E ADECUACIÓN AO CONTORNO DA PRAZA EN EROSA (A GUDIÑA)

Proxectos Non Produtivos - Entidades Privadas

A Asociación Rural de Veciños de Erosa plantexa levar a cabo a rehabilitación da fonte, o pío e o depósito de auga, situados na praza do pobo, ao lado da Igrexa.

As actuacións que se pretenden levar a cabo, van enfocadas, tanto a asegurar estructuralmente as construcción existentes, como a xerar un maior e mellor aproveitamento das mesmas, ademais de acondicionalas esteticamente buscando unha mellor integración coa súa contorna a través do uso de materiais tradicionais da zona.

As construccións obxeto da actuación reflexada na memoria sitúanse na praza do pobo de Erosa, no concello de A Gudiña

- Traballos previos e demolicións

- Estructura

- Impermeabilizacións

- Instalacións

Expediente: L19-19.20-09-0110

Promotor: Asociación Rural de Veciños de Erosa

Concello e Lugar: Erosa - (A Gudiña)

Puntuación: 45

Orzamento aceptado: 18.677,05 €

Porcentaxe axuda: 55%

Contía axuda: 10.272,38 €

Erosa18 6