RESTAURACIÓN DO FORNO MUNICIPAL DE A VEIGA DE AS MEÁS (VILARDEVÓS)

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

O concello de Vilardevós pretende  realizar as actuacións necesarias para a correcta restauración do forno público do pobo da Veiga, que como noutros pobos representa un icono cultural.

Téñense en conta as singularidades constructivas do edificio e do propio forno para garantir que durante a execución das obras teranse as cautelas necesarias para salvagardar o carácter tradicional do conxunto arquitectónico e eliminando, ou no seu caso, mitigando calquera elemento que o distorsione, pero á vez garantir unhas condicións de confort adecuadas.

Expediente: L19-19.20-09-1105

Promotor: Concello de Vilardevós

Concello e Lugar: A Veiga de As Meás - (Vilardevós)

Puntuación: 55

Orzamento aceptado: 15.239,90 €

Porcentaxe axuda: 82,50%

Contía axuda: 12.572,92 €

1105