TALLER DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN RIÓS

Proxectos Produtivos

O promotor deste proxecto posúe unha carpintería metálica e pretende diversificar a súa actividade coa construcción dunha nave para taller agrícola. O presente proxecto ten como obxecto a construción dunha nave coas instalacións necesarias para a fabricación dos aperos, utensilios e outra maqunaria. Os materias principais de abastecemento serán ferro en vigas, en tubo, en chapa e aceiro inoxidable. Exemplo dos traballos serán a fabricación das sembradoras de patacas e rozadoras, as cribas de castañas, mangas de manexo, comederos para o gando, depósitos do mel.

Expediente: L17-19.20-09-0014

Promotor: JOSE MANUEL GONZALEZ PRIETO

Concello e Lugar: O Riós

Puntuación: 48,41

Orzamento aceptado: 361.249,86 €

Porcentaxe axuda: 44,41%

Contía axuda: 160.431,06 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 2,81

Nº de UTAs totais a crear

Total: 1

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos: 1

Taller Rios