CASA DO MAIOR “RAIGAME” EN LAZA

Proxectos Produtivos

Posta en marcha dunha casa do Maior, é necesario realizar as obras de acondicionamento na vivenda elexida para o seu funcionamento, ademais de equipar co mobiliario e electrodomésticos oportunos.

Expediente: L19-19.20-09-0084

Promotor: María Isabel Carballo Mascareñas

Concello e Lugar: Laza

Puntuación: 39

Orzamento aceptado: 33.953,10 €

Porcentaxe axuda: 39,50 %

Contía axuda: 13.411,47 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 0

Nº de UTAs totais a crear

Total: 1

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos e Mulleres: 1

84 1