Construcción de Nave para Actividade Comercial de Venda de Inputs e Instalacións de Apoio a Agricultura e Almacén e Compra

Proxectos Produtivos

Construción de nave para centralizar e unificar a oferta de servizos da empresa e incorporar á mesma unha nova actvidade como é a venda de productos e material de acopio necesario para explotacións hortícolas-agrícolas. Considerase unha nova liña de mercado para empresa, intentando diversificar ainda mais os seus servizos enmarcados no seu obxecto social.

Expediente: L18-19.20-09-0065

Promotor: EXCAVE 2000 S.L.

Concello e Lugar: Vilamaior (Verín)

Puntuación: 59

Orzamento aceptado: 121.587,01 €

Porcentaxe axuda: 49,50%

Contía axuda: 60.185,57 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 12,65

Nº de UTAs totais a crear

Total: 1

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos e Mulleres: 1

Excave18 1