CONSTRUCIÓN DUN HOTEL RÚSTICO EN FUMACES (RIÓS)

Proxectos Produtivos

Construción dun hotel mediante a rehabilitación dunha edificación propiedade do promotor, ofrecendo cinco habitacións con baño e un comedor interno con gastronomía típica da zona. Ademais do aloxamento o promotor comprometese a realizar actividades turísticas complementarias, culturais, de animación e tempo libre.

O presente proxecto presentase coa misión de cubrir un número das prazas hoteleiras das moitas demandadas na zona. Tense a intención de captar catro tipos de clientes:

Os peregrinos que se atopan realizando o Camiño de Santiago;

Os turistas que veñen buscando o rico patrimonio cultural con que conta o Concello de Riós;

O turismo medio ambiental que vén buscando natureza e actividades deportivas relacionadas;

O turismo relacionado co mundo da enoloxia e o mundo gastronómico.

Expediente: L19-19.20-09-0111

Promotor: GANDAINAS HOTEL GASTRONOMICO, S.L.

Concello e Lugar: Fumaces (Riós)

Puntuación: 67

Orzamento aceptado: 434.367,20 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía axuda: 200.000 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: Nova creación

Nº de UTAs totais a crear

Total: 3

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mulleres: 2

111