CREACIÓN DUN ESPAZO MULTIFUNCIONAL EN O PEREIRO (A MEZQUITA)

Proxectos Produtivos

Construción dun inmoble, cuxo uso vai ser destinado a ter un espazo multifucional onde se podan desenvolver actividades programadas e organizadas polo promotor do proxecto segundo o servizo solicitado polo cliente e ademais poder ofrecer o servizo demandado a outras empresas. Ofrecer un espazo adaptado a todas as necesidades, do cal carece o territorio.

Expediente: L17-19.20-09-0012

Promotor: JOSE MARÍA RODRÍGUEZ ALONSO

Concello e Lugar: O Pereiro (A Mezquita)

Puntuación: 72

Orzamento aceptado: 445.800,49 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía axuda: 200.000,00 €*
* (límite axudas LEADER 2014/2020)

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: 1

Nº de UTAs totais a crear

Total: 3

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mulleres: 1

Mozos: 2

Cazador 1