Dotación de mobiliario ó Centro social de Ábedes

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Proxecto destinado ao acondicionamento básico e dotación de mobiliario do centro social de Ábedes, para desenvolver as actividades citadas polo promotor, como, realizar as reunións, xuntas, asembleas das diferentes asociación que residen nesa zona. Actividades formativas coma cursos de distinta natureza, talleres de manualidades. Clases colectivas de aerobic, pilates…

Expediente: L18-19.20-09-0048

Promotor: CMMC Ábedes

Concello e Lugar: Ábedes (Verín)

Puntuación: 37

Orzamento aceptado: 4.795,00 €

Porcentaxe axuda: 47%

Contía axuda: 2.253,65 €

048 Abedes