ESPAZO DE OCIO E MOBILIARIO URBÁN EN EROSA (A GUDIÑA)

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Creación dun espazo de ocio para os veciños de Erosa, localizado no medio do núcleo rural, lugar de reunión dos veciños e zona de paso de moitos peregrinos. Tratan de dotar dunha zona de calidade ao aire libre que poida acoller distintas actividades de carácter cultural e recreativo.

Entre as actuacións que se pretenden levar a cabo, inclúese a creación de zonas para sentarse e o acondicionamento da superficie de pavimentación colocando un acabado apto para os posibles usos que vaian ter lugar neste espazo.

Búscase conseguir un espazo de interese colectivo que facilite o desenvolvemento de accións por parte da poboación, favorecendo a conservación e potenciación do patrimonio cultural da zona.

Expediente: L20-19.20-09-0130

Promotor: Asociación de Veciños de Erosa

Concello e Lugar: Erosa (A Gudiña)

Puntuación: 45

Orzamento aceptado: 32.341,14 €

Porcentaxe axuda: 55 %

Contía axuda: 17.787,63 €

130 1