FOGAR RESIDENCIAL MAIORES (A RASELA – VERÍN)

Proxectos Produtivos

O obxectivo do proxecto é a rehabilitación e ampliación dunha vivenda para adaptala a unha vivenda residencial. O proxecto é para as persoas maiores onde poden recibir uns coidados e unha atención moi persoal, creando un ambiente familiar permanente e próximo, ao tratarse dun centro con prazas limitadas, facemos que as persoas maiores se adapten mellor e sexa menos traumática, ademais de crear un proxecto moito máis humano. A capacidade do fogar será de catro habitacións dobres en réxime de estancia completa e onde cada usuario recibirá a atención necesaria segundo as súas necesidades. Unha vez iniciada a actividade, está prevista unha futura ampliación para poder ofertar catro prazas máis, completando o total de 12 prazas posibles segundo a normativa de fogares. residencial.

Expediente: L23-19.20-09-0166

Promotor: Rosa Salgado Mocho

Concello e Lugar: A Rasela (Verín)

Puntuación: 60

Orzamento aceptado: 164.927,03 €

Porcentaxe axuda: 50 %

Contía axuda: 82.463,52 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Nº de UTAs totais a crear

Total: 2,5

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos e Mulleres: 2,5

166