MATERIAL PARA BRIGADA DE TRABALLADORES DO CENTRO AGROFORESTAL EN RIÓS

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Con este proxecto, o Concello de O Ríos pretende dotar con novo e mais moderno material as brigadas de traballadores que forman parte do Centro Agroforestal.

O Centro Agroforestal desenrola unha serie de actividades de formación, traballos de investigación e xestión de parcelas experimentais.

Como novidade dende o centro vanse levar a cabo traballos de silvicultura onde se inclúe a poda, corta e inxerto de castiñeiros nas parcelas dos solicitantes que así o promovan, para o cal precisase maquinaria e unha brigada para esta finalidade.

Expediente: L17-19.20-09-0035

Promotor: CONCELLO DE O RIÓS

Concello e Lugar: O Riós

Puntuación: 37

Orzamento aceptado: 8.575,99 €

Porcentaxe axuda: 38,50%

Contía axuda: 3.301,76

 

GDR9 Monteval Proxectos