Rehabilitación de Edificaciones para uso Turismo Rural: Casa de Aldea

Pretende poñer en marcha una Casa de Aldea, desenvolvendo unha actividade turística e cultural, aproveitando a riqueza histórico- artística do lugar, e da natureza. E destacable para dito desenvolvemento o feito de que pasa unha das rutas do Camiño de Santiago pola aldea, o correspondente a Via da Prata, e a etapa A Gudiña- Laza. Polo que sería un novo punto de parada dos peregrinos, tanto para durmir, como para comer, e realizar outras actividades. Xa que non existe neste momento.

Na Casa de Aldea ofreceránse tamén outras actividades culturais, de ocio e tempo libre: Camiñadas pola zona (visita a un antigo molino no río, camiño de Santiago, camiño a trez, camiños polo monte descubrindo especies autóctonas da zona..etc), rutas en bicicleta ( facilitaremos o aluguer de bicicletas de montaña para facer rutas pola zona), práctica de ioga e meditación, espazo para masaxes relaxantes e terapéuticos, reiki...etc.

Expediente: L18-19.20-09-0067

Promotor: NATALIA RIVAS VILAR

Concello e Lugar: As Eiras (Laza)

Puntuación: 63

Orzamento aceptado: 418.852,25 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía axuda: 200.000 €

 

INCIDENCIAS NO EMPREGO

Nº de UTAs totais a consolidar

Total: Nova Creación

Nº de UTAs totais a crear

Total: 1

Nº de UTAs a crear pertencentes colectivos desfavorecidos

Mozos e Mulleres: 1

Nat 00c Final