RECUPERACIÓN DO MUIÑO E A CONTORNA EN EROSA (A GUDIÑA)

Proxectos Non Produtivos - Entidades Privadas

O inmoble que se pretende rehabilitar trátase dun Muíño de Auga de construción tradicional propio da arquitectura popular galega de gran interese patrimonial. Considérase necesario por tanto levar a cabo a rehabilitación deste elemento e do seu entorno para evitar que o seu estado empeore e acabe derrubado. Coa rehabilitación proposta conséguese que o muíño, todos os compoñentes do mesmo e o seu entorno sexan renovados e acondicionados.
O interese desta rehabilitación ten a intención de darlle un uso divulgativo, turístico e de interpretación patrimonial.

Expediente: L23-19.20-09-0181

Promotor: Comunidade Montes de Erosa

Concello e Lugar: Erosa (A Gudiña)

Puntuación: 56

Orzamento aceptado: 67.546,90 €

Porcentaxe axuda: 84 %

Contía axuda: 56.739,40  €

181